Gizlilik Sözleşmesi

Kişisel Verilerinin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, Mimar Vedat Cad. No.1 Kat 4 Sirkeci  34112 Fatih İstanbul Turkiye  adresinde mukim Aysan Tekstil Sanayi İşletmeleri A.Ş. (bundan böyle “Aysan Tekstil A.Ş.” olarak anılacaktır) tarafından hazırlanmıştır.

Aysan Tekstil A.Ş. ile paylaşmakta olduğunuz kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde işlenmesi ve muhafaza edilmesi  Aysan Tekstil A.Ş.,’nin öncelikli amaçlarındandır. Aysan Tekstil A.Ş. tarafından kişisel verilerinizin korunmasına yönelik güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Aysan Tekstil A.Ş. olarak; bizlerle paylaştığınız kişisel verilerinizi de tam bir gizlilik içinde ve hukuka uygun olarak, sadece gerektiği hallerde işlemeyi ilke ediniyoruz. Bu sebeple kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin olarak sizlere açıklama yapmak ve yasal olarak sahip olduğunuz haklarınıza dair sizleri bilgilendirmek isteriz.

aysan.org  adresindeki web sayfamızda oluşturduğunuz üyelik hesabı ve almış olduğunuz ürün ve hizmetler sırasında elde edilen kimlik ve iletişim verileriniz (isim, soy isim, yaş, e-posta adresi, telefon numarası vb.) ile müşteri işlem verileriniz (sipariş bilgisi vb.), işlem güvenliği verileriniz (web sayfası giriş çıkış bilgileri vb.), Aysan Tekstil A.Ş. tarafından; mal/hizmet satış ve satış sonrası destek, müşteri ilişkileri yönetimi, reklam, kampanya, promosyon, ürün/hizmetlerin pazarlaması, ürün/hizmetlere bağlılık, bilgi güvenliği ve sözleşme süreçlerinin, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin, pazarlama analiz çalışmalarının, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

Aysan Tekstil A.Ş. ile paylaşmış olduğunuz anılan kişisel verileriniz, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla veya ilgili mevzuat gereğince yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla veya sunulan hizmetler kapsamında özel hukuk kişileri, iş ortakları, Aysan Tekstil A.Ş.’nın  hissedarları, tedarikçiler ile de KVKK hükümlerine uygun olarak ve kişisel verilerin aktarılma şartları ile amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

Yukarıda yer verilen kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin 2’inci fıkrasının (a) bendi uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi, (c) bendinde belirtilen bir sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (ç) bendinde yer alan veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, (e) bendindeki bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, (f) bendinde yer alan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak elektronik ortamlar kanalıyla toplanmakta ve otomatik olarak işlenmektedir.

Belirtmek isteriz ki aysan.org  üyeleri, aysan.org  adresini ziyaret eden kişiler veya kişisel verileri işlenen diğer ilgili kişiler, diledikleri zaman KVKK’nın 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerini “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, Aysan Tekstil A.Ş.’ye  Mimar Vedat Cad. No.1 Kat 4 Sirkeci  34112 Fatih İstanbul Turkiye  adresine yazılı olarak ya da anılan tebliğ kapsamında öngörülen yöntemlerle iletebileceklerdir.

 

Çerez Politikası Aydınlatma Metni

Web Sitesi Çerezleri Hakkında Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Mimar Vedat Cad. No.1 Kat 4 Sirkeci  34112 Fatih İstanbul Turkiye  adresinde Aysan Tekstil Sanayi İşletmeleri A.Ş.(bundan böyle “Aysan Tekstil A.Ş’ olarak anılacaktır) tarafından hazırlanmıştır.

Aysan Tekstil A.Ş, aysan.org  internet sitesini ziyaret eden kullanıcılara kolaylık ve yapacakları alışveriş, inceleme, bilgi edinme vb. gibi işlemlerde verimlilik sağlamak amacıyla çerezler (cookie) kullanmaktadır. Çerez veya cookie, internet ağ sunucusu tarafından tarayıcınız aracılığı ile bilgisayarınıza yerleştirilen küçük veri dosyalarıdır. Tarayıcınız ve sunucu arasında bir bağlantı sağlandığında site, çerezler aracılığıyla sizi tanır.

Web sayfası, bilgisayarınıza "cookie" gönderir ve cookie´ler bilgisayarınızın hafızasından veya diğer web sayfalarınca yaratılmış cookie dosyalarından veri sağlayamaz. Cookie´ler sisteminize zarar vermez. Aysan Tekstil A.Ş, "cookie"leri, ziyaret ettiğiniz özel site alanları ve web sitemizde yararlandığınız hizmetlerimiz gibi bilgileri toplamak için kullanabilir. Aysan Tekstil A.Ş, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda Site üzerinde üyeden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir. Aysan Tekstil A.Ş bu reklamları sunarken, üyeyi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcıya bir üçüncü taraf çerezi yerleştirebilir. Tüm bu uygulamayla siteye yaptığınız tekrarlı ziyaretlerin kolaylaşması sağlanır.

İnternet tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek cookie´leri kabul etmeyebilir ya da bilgisayarınıza bir cookie gönderildiğinde tarayıcınızın sizi uyarmasını sağlayabilirsiniz. Tarayıcınızın ayarlarını başlangıçtaki haline döndürerek genellikle tüm cookie´leri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri önlemeniz durumunda sitemizde karşılaşacağınız uygulamalar ve özellikler istenildiği gibi çalışmayabilir. Aynı zamanda site'de sunulan birtakım hizmetlerden faydalanamama gibi sonuçlar doğurabilir. Aşağıdaki tabloda, sık kullanılan tarayıcıların çerezlere ilişkin bilgi içeren sayfalarının adreslerini bulabilirsiniz:

Google Chrome http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Safari: https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

Aysan Tekstil A.Ş mevcut çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya yeni çerezler ekleyebilir. Bu itibarla işbu aydınlatma metni içeriği gerektirdiği takdirde Aysan Tekstil A.Ş tarafından güncellenebilir.

Çerezler ile elde edilen kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati ile açık rızanız hukuki sebeplerine dayalı olarak elektronik ortamlar kanalıyla toplanmakta ve otomatik olarak işlenmektedir. Bu veriler Aysan Tekstil A.Ş’nin hizmet aldığı üçüncü kişilerle, iştirakleri, iş ortakları ve/veya grup şirketleri ile paylaşılabilir ve Türkiye içi veya dışındaki sunucularda saklanabilir.

KVKK’nın 11’inci maddesi kapsamındaki ilgili kişi taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca Aysan Tekstil A.Ş Mimar Vedat cad.No1 Kat 4 Sirkeci 34112 Fatih İstanbul  Türkiye  adresine yazılı olarak ya da anılan tebliğ kapsamında öngörülen yöntemlerle iletebilirsiniz.

 

Güvenlik

Aysan Teksti   tüm üyelerinin alışveriş deneyimini keyifli olduğu kadar, güvenli bir hale getirmek için çeşitli güvenlik önlemleri uygulamaktadır. aysan.org’ta  kredi kartı bilgileriniz yalnızca sipariş işlemi gerçekleştirilirken kullanılır ve kesinlikle veri tabanında kayıtlı olarak tutulmaz.

Bilgilerinizin gerçekten aysan.org’a gönderildiğini güvence altına alarak, 128 bit şifreleme ile iletilen bilgilerin güvenliğini sağlayan SSL Sertifikası kullanılmaktadır.

Kullanım Koşulları

Bu internet sitesine girmeniz veya bu internet sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Aysan Tekstil Sanayi İşletmeleri A.Ş. sorumlu değildir. Aysan Tekstil Sanayi İşletmeleri A.Ş. sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Aysan Tekstil Sanayi İşletmeleri A.Ş işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

Aysan Tekstil Sanayi İşletmeleri A.Ş, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Bu internet sitesi Aysan Tekstil Sanayi İşletmeleri A.Ş kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Aysan Tekstil Sanayi İşletmeleri A.Ş bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

Aysan Tekstil Sanayi İşletmeleri A.Ş ,bu internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, Aysan Tekstil  markası ve , www.aysan.org  alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ("Materyaller") ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez,kismi ve /veya tamamen  kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Aysan Tekstil Sanayi İşletmeleri A.Ş ‘ın burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

Aysan Tekstil Sanayi İşletmeleri A.Ş dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

Üyenin aysan.org  web sitesinden aldığı şifreyi kullanma hakkı münhasıran üyeye aittir. Üye bu şifreyi üçüncü taraflara veremez.

Şifrenin 3.kişilerle paylaşılmasından dolayı yanlış  kullanımına ilişkin  tüm yasal ve cezai sorumluluk üyeye aittir.

www.aysan.org sitesinde yer alan tasarımlarımızın herhangi bir şekilde   kısmen veya tamamen tüm kopyalamasının ve veya siteye üye olan veya olmayan üçüncü kişilerce tasarımlarımızın kısmen ve / veya tamamen kullanıldığının ve ihlal edildiğinin  tespit edilmesi halinde ,bu kişilere  karşı Aysan Tekstil Sanayi İşletmeleri A.Ş.’nın   bütün hukuki  tazminat hakkı saklıdır.

www.aysan.org sitesinde yer alan tasarımların renkleri sözkonusu görsellerin görüntülenmekte oldukları teknolojik alt yapının ve görüntüleme çözünürlük  özelliklerine  bağlı olarak kumaşın orijinal rengi konusunda yanılmalara sebebiyet verebilir.Bu tarz yanlış anlaşılmalardan dolayı Aysan Tekstil Sanayi İşletmeleri  A.Ş.  hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

}